KHAI GIẢNG LỚP PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO TẠI NHÀ VĂN HÓA PHỤ NỮ TPHCM

LỚP THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO

Khai giảng lớp tại nhà văn hóa phụ nữ TPHCM cơ sở 2 tại số 2 Nguyễn Đổng chi , phường Tân Phú , quận 7,  vào ngày 19/10/2019