Các Môn Bóng ( Bóng Rổ , Bóng Chuyền , Bóng Đá )

LỊCH HỌC

Giờ

Lớp

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
Bóng rổ 7h00 – 8h00

17h00 – 18h00

7h00 – 8h30

16h30 – 18h00

Bóng đá 7h00 – 8h00

15h00 – 16h00

16h00 – 17h00

Bóng chuyền Học viên chọn giờ học

HỌC PHÍ

LỚP HỌC THƯỜNG

Tuần 2-3 buổi 700.000 đ/ 1 tháng
1.800.000 đ/ 3 tháng
Tuần 5 – 6 buổi 1.400.000 đ/ 1 tháng
3.600.000 đ/ 3 tháng

LỚP ĐĂNG KÝ THEO GIỜ HỌC VIÊN

Nhóm 10 người: Tuần 2-3 buổi 1.500.000 đ/ 1 tháng
Nhóm 5 người: Tuần 2-3  buổi 3.000.000 đ/ 1 tháng