Cuộc Thi “General Sports” – TT Thể Dục Bằng Tâm

THI ĐẤU THỂ THAO – HÈ NĂNG ĐỘNG

Cơ sở : Lê Đại Hành
Với các bộ môn : bóng đá , keo ( đuổi bắt ) , 5 người 6 chân
Các đội đã giành được thành tích xuất sắc với môn 5 người 6 chân
Hạng nhất : Phan Khánh Vy, Trần Mai Nhật Duy , Lâm Hà Khánh Ngọc , Ngô Mai Nhật Lam , Ngô Mai Nhật Vy .

Hạng Nhì: Vương Hồng Danh , Phạm Mai Hân , Nguyễn Ngọc Bảo Hân , Vòng Uyển Hy , Vòng Uyển Đình

Các đội đã giành thành tích xuất sác với môn bóng đá.

Hạng nhì : là đội Manchester

Hạng ba :  Nguyễn Minh Quân, Châu Gia Bảo , Phạm Hoàng Nguyên , Nguyễn Phúc Gia Bảo , Lưu Thiện Nhân