GIẢI PHÁP TĂNG CHIỀU CAO TỐI ƯU CHO TRẺ

Trẻ tăng trưởng chiều cao tối ưu cần nhiều yếu tố như thể dục thể thao, dinh dưỡng , môi trường sống, di truyền… Một trong yếu tố tác động trực tiếp là cột sống và chi dưới phát triển khỏe mạnh .
TT thể dục Bằng Tâm đưa các bài tập thể dục hỗ trợ phát triển chiều cao, trước tiên tầm soát cột sống, chi dưới của trẻ tăng trưởng khỏe mạnh. Theo sự quá trình lớn của mỗi thể trạng là bài tập tương ứng.
Tạo điều kiện trực tiếp và gián tiếp cho trẻ tăng trưởng tối ưu về chiều cao.