học phí

 

LỚP THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO

Tuần 2 – 3 buổi:    700.000 đ/ 1 tháng

1.800.000 đ/ 3 tháng

Tuần 5 – 6 buổi:    1.400.000 đ/ 1 tháng
3.600.000 đ/ 3 tháng

Nhóm 10 người:

Tuần 2-3 buổi:  1.500.000 đ/ 1 tháng

Nhóm 5 người:

Tuần 2-3  buổi:  3.000.000 đ/ 1 tháng

Nhóm 1 người:

Tuần 2-3  buổi:  5.000.000 đ/ 1 tháng

SÂN VẬN ĐỘNG HOA LƯ

LỚP THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO + BƠI

Tuần 2-3 buổi:         800.000 đ/ 1 tháng

2.100.000 đ/3 tháng

Tuần 5-6 buổi     1.600.000 đ/ 3 tháng

4.100.000 đ/ 1 tháng

Nhóm 10 người:

Tuần 2-3 buổi:  1.700.000 đ/ 1 tháng

Nhóm 5 người:

Tuần 2-3  buổi:  3.700.000 đ/ 1 tháng

Nhóm 1 người:

Tuần 2-3  buổi:  5.200.000 đ/ 1 tháng

Lưu ý :

+ thời gian học tối thiểu 1 giờ , theo thể lực của học viên sẽ tăng thời gian hoặc giảm để đạt kết quả tốt nhất .
+ Ngoài Lịch học trên TT nhận  đăng kí  theo giờ của học viên .
+ Học viên Tập  1 buổi trong tuần , giáo viên đưa giáo án kết hợp tập tại nhà
+Học viên chọn giờ tập phù hợp trong lịch học  và đăng kí với TT.
+ Lớp học phân theo độ tuổi, thể lực  . Lớp 20 học viên , hơn 20 học viên 1 giáo viên , 1 trợ giảng.

IMG_5746IMG_5111