học phí

Lớp học thường
1 tháng 7 trăm  (1 tuần 2 hoặc 3 buổi)
4 trăm   (1 tuần 1 buổi)
1,4 triệu   (1 tuần 5 hoặc 6 buổi)
3 tháng 1,5 triệu   (1 tuần 2 hoặc 3 buổi)
Lớp học đăng kí theo giờ của học viên
Nhóm 5 học viên 1 tháng : 3 triệu  (1 tuần 2 hoặc 3 buổi)
Nhóm 10 học viên 1 tháng : 1,5 triệu  (1 tuần 2 hoặc 3 buổi)

Lưu ý :

+ thời gian học tối thiểu 1 giờ , theo thể lực của học viên sẽ tăng thời gian hoặc giảm để đạt kết quả tốt nhất .
+ Ngoài Lịch học trên TT nhận  đăng kí  theo giờ của học viên .
+ Học viên Tập  1 buổi trong tuần , giáo viên đưa giáo án kết hợp tập tại nhà
+Học viên chọn giờ tập phù hợp trong lịch học  và đăng kí với TT.
+ Lớp học phân theo độ tuổi, thể lực  . Lớp 20 học viên , hơn 20 học viên 1 giáo viên , 1 trợ giảng.

IMG_5746IMG_5111