JUMP ARENA HIM LAM

Địa điểm: JUMP ARENA HIM LAM. 2-4, đường số 9, P. Tân Hưng, Q.7, TP. HCM

Location: JUMP ARENA HIM LAM. No.2-4, street No.9, Tan Hung Ward, Dist 7, HCM City

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

STUDY PROGRAM

  • Kiểm tra đánh giá ban đầu: Chiều cao, cân nặng, BMI, mỡ dưới da, thể lực (sức mạnh, sức nhanh, phản xạ thần kinh, …).

Initial assessment: Height, weight, BMI, subcutaneous fat, physical strength (strength, strength, neural reflex, …).

  • Bài tập thiết kế theo thể trạng, thể lực.

Exercises designed according to physical and physical conditions.

  • Chơi đa dạng các môn thể thao, đồng thời định hướng các môn thể thao năng khiếu. Rèn luyện kỹ năng mềm (kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý cảm xúc, …) qua thể dục thể thao.

Play a variety of sports, and orient gifted sports. Train soft skills (teamwork skills, communication skills, emotional management skills, etc.) through sport.

  • Sau 3 tháng đánh giá thể trạng – thể lực và điều chỉnh bài tập cho phù hợp.

After 3 months of physical and physical evaluation, adjust the exercise accordingly.

 

Phát triển chiều cao, cải thiện thể lực/Increase Height, Improve Physical Strength

Tăng sức mạnh các nhóm cơ                     – Điều chỉnh cân nặng

Increase the strength of muscle groups          Adjust weight

Phát triển xương – khớp                             – Vóc dáng cân đối

Development of bones                                     Joints- Well-proportioned physique

Kéo dãn toàn thân                                       – Các bài tập trên Trampoline

Body stretching                                               Exercises on Trampoline

 

Kiểm tra hình thái – thể lực /Body Shape – Physical Strength Examination

Vào tháng/In month: 3, 6, 9, 12
             Tháng/Month

 

Nội dung/Content

Chơi các môn thể thao/Sports Including
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Chi dưới/Lower Body Trampoline Bóng rổ trên bạt nhún /Bounce Slam Dunk Free Jumping
2 Thân trên/ Upper Body Bóng chuyền/Volleyball Dodgeball Bóng rổ/Basketball
3 Toàn thân/Full Body Rugby Fitness Dance /Rock Climbing Ninja Chanllenge
4 Phát triển tư duy/Developing Critical Thinking Team building Chase Sky Chanllenge
5 Thi đấu/Competition Tại Cơ sở vào tháng 4/At the Facility in April Toàn Trung tâm vào tháng 8/ Full Center in August Giải mở rộng vào tháng 12/Open tournament in December
  • Các môn thể thao có thể thay đổi theo lựa chọn của học viên

Sports can be changed according to students’ choices

Nhận học viên từ 4 – 18 tuổi

Receive students from 4 – 18 years old

LỊCH HỌC/SCHEDULE

Ngày/Date

 

Lớp/Class

Thứ 2/Mon Thứ 3/Tues Thứ 4/Wed Thứ 5/Thurs Thứ 6/Fri Thứ 7/Sat Chủ nhật/Sun Học phí /Tuition fees
Lớp thể dục phát triển chiều cao/Grading class for height development  

 

16h30 – 17h30

17h30 – 18h30

9h00 – 10h30

 

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

2-3 buổi/tuần (session/week):

1.500.000đ/tháng (month)

4.200.000đ/3 tháng (month)

16.500.000đ/năm (year)

5-6 buổi/tuần (session/week):

3.000.000đ/month

Bóng rổ bạt nhún/Bounce Slam Dunk
Học riêng/Group Trainer

nhóm 10, 5, 1 học viên/(Group 10, 5, 1 student)

Học viên chọn giờ học

Students select school hours

2-3 buổi/tuần (session/week):

Nhóm (Group) 10:

3.000.000đ/tháng (month)

Nhóm (Group) 5:

5.000.000đ/tháng (month)

1 kèm 1 (1 by 1):

8.000.000đ/tháng (month)