Khai giảng lớp tại nhà văn hóa phụ nữ TPHCM cơ sở 2

LỚP THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO

Khai giảng lớp tại nhà văn hóa phụ nữ TPHCM cơ sở 2 tại số 2 Nguyễn Đổng chi , phường Tân Phú , quận 7,  vào ngày 27/10/2019