TRIỂN LÃM GIÁO DỤC QUỐC TẾ  VIETOPIA INTERNATIONAL EDUCATION 2019

TRIỂN LÃM GIÁO DỤC QUỐC TẾ  

VIETOPIA INTERNATIONAL EDUCATION 2019

Trung tâm thể dục Bằng Tâm tham gia chương trình triển lãm giáo dục quốc tế Vietopia . nhầm phát triển sân chơi cho trẻ trong mùa hè 2019.

Cung cấp giáo viên cho chương trình summer tower 2019 cua Vietopia .

Các bé sẽ được trải nghiệm chương trình phát triển chiều cao tại summer tower 2019, thật vui vẻ và thú vị 

Lớp học vui vẻ vừa học vừa chơi

Các giáo viên vui vẻ nhiệt tình